Badtider
VAR: Skåne, Ängelholm, Rönnebadet..
NÄR: Torsdagar
 klockan 20.00 till 22.00
HUR: Vi blir passiva medlemmar Dykgökarna i Ängelholm. En klubb positivt inställd till APNEA.
 
Hur börjar man?
Man tar helt enkelt kontakt med någon under rubriken "kontaktpersoner". Efter frågetecken är uträtade packar man sin dykbag och beger sig till Badhuset.
.
 
Vad kostar det då?
Kolla under Dykgökarna och se kostnad för passivt medlemsskap.
.
Vem får träna ?
Du du och du. Alla får komma dit som har intresse av fridykning. 
.
 
Data för bassängen:
Bassängen är 25meter lång. Har en djupdel med 3,8 meters djup. Vi får samsas med bubbeldykarna. 
Vilka regler gäller?
Vi följer Säkerhetsreglerna rekomenderade av AIDA Sweden vilka finns  nedskrivna i mittspalten. 
I övrigt så gäller att man skall uppträda på ett sätt som är för sporten värdigt. Personer med uppenbart dåligt omdömme och osportsligt uppförande kommer att avvisas från fler träningstillfällen.
.
Övrigt
Ingenting speciellt förutom att det skall bli kul att få träffas, träna och snacka fridykning under regelbundna tider.
.
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna Apneister i Skåne.
Målet var att finna en plats där vi, utsocknes, skåningar och annat löst folk, kunde träffas regelbundet vintertid och träna fridykning.

 


Välkomna till Ängelholm och Rönnebadet


Klubb eller?

Nu har vi i varje fall en tid att träna på sedan får vi se om det finns tillräckligt med folk för att starta en "klubb", Apnister i Skåne är bara typ arbetsnamn på det hela. Förhoppningen är att en fast tid skall sporra människor att komma förbi och kika och fortsätta träna. Ju fler ju roligare helt enkelt. Så packa grejjorna och komförbi ALLA är varmt välkomna.


SÄKERHETSREGLER

Fridykning är en potentiellt farlig sport. Detta gör att vi måste göra allt för att minimera de risker som finns med sporten. För att undvika olyckor har AIDA Sweden (sveriges "fridykarförbund") tagit till sig och rekomenderar några regler som är utformade av några eldsjälar inom fridykningen.Dessa regler vill vi att alla följer. De går i princip ut på att man aldrig ska träna ensam utan alltid ha passning när man tränar andhållning i vattnet. Det bästa är om man tränar två stycken tillsammans men det går även bra att träna tre tillsammans. Vid statisk apnea kan i så fall en person övervaka sina två träningspartners. Vid dynamisk apnea får bara en person i taget simma.

Ingen får träna oövervakad.
Särskild säkerhetsperson/träningspartner måste finnas för: 
a. Statisk apnea. En person skall övervaka från ytan. Enligt tidsintervall skall personen knacka dykaren på axeln ("tappning"). Dykaren skall då tydligt svara med i förväg uppgjord signal. Säkerhetspersonen skall genast ta upp dykaren ur vattnet om man inte får svar från dykaren, eller om dykaren på annat vis visar brist på kontroll. 
b. Dynamisk apnea. Vid längd mer än en längd, dvs 25 meter, skall dykaren övervakas av en person i vattnet eller gående på kanten. Säkerhetspersonen skall befinna sig max 10 meter från dykaren och måste observera dykaren under hela andhållningen.
c. Alla övningar där återhämtningstiden är begränsad (kort vila). 
d. Alla övningar med negativt lungtryck, det vill säga när utövaren andas ut för att sedan dyka ner.

Övningar som är tillåtna att göra utan bevakning av säkerhetsman: 
a. Simövningar av den typ som simklubbarna gör. 
b. Övningar med andning genom snorkel. 
c. Uppvärmning och kortare sträckor (max 25 m) dynamisk apnea. 
d. Teknikövningar exempelvis nedstigning/fällkniv

Kontaktpersoner

Jonas Andersson

Gunnar Nordström

Vilka tränar i
Ängelholm
Apneister i Skåne

Gunnar Nordström
Jonas Andersson
Krister Wernersson
Tomas Hansen
mfl
Han
Du