Kommentarer från dykare om OBAC är bla "blir någonting eget att tävla emot, sporra sig själv för att nå högre mål".

Nu erbjuds klubbar runt om att utse någon person som kan låta utbilda sig till OBAC Umpire. OBAC Umpire I kommer till och börja med ges rättighet att uppgradera Apneister från Gamma och uppåt. Hur långt uppåt beror bla på erfarenhet och organisation kring eventet.

För intresserade klubbar hör av er.