OBAC - One Breath Apnea Concept lanseras som namn via en smygare på One Breaths hemsida.

OBAC -  Står för ett utbildningssystem och mera viktigt ett sätt att certifiera avancerade fridykare sk Apneister. OBACs certifiering bygger på en öppen standard som låter praktiskt taget alla komma in oavsett bakgrund och organisation