Det finns idag ingen i Norden som utbildat fler elever än One Breath. Vi har hållit på sedan 2000 med kurser och tagit lärdom av våra misstag och förvaltat vad vi gjort bra. Denna erfarenhet får Ni som instruktörer ta del av. En kompetensförflyttning sker inte genom en kurs på 1 eller två dagar det är genom en kontinuerlig dialog som det sker.

Enkelhet och kvalitet är det som genomsyrar OBACs filosofi.

Nedan följer grundläggande information om instruktörsnivåer. För intresserade hör av er för mera detaljer.
 
Assistent
Efter diskussion startar man sin instruktörskarriär som assistent. Det finns inga givna antal gånger utan när vi tillsammans är överens om att allt känns bra och man som elev är dedikerad att bli instruktör övergår man till att blir Instruktörsaspirant.

Som instruktör via OBAC så kommer man att tillhöra spjutspetsen inom avancerad fridykning då det gäller utbildning.

Man kan dock agera assistent utan att för den skull ha siktet inställt på att bli instruktör. Är ni intresserad av att jobba som assistent hör av er.
 
Instruktörsaspirant
Som instruktörsaspirant kommer man stegvis att ta över större och större ansvar för kurserna för att till slut få genomföra allt som krävs för att genomföra en kurs. Efter godkänd genomförd sista kurs samt övriga krav är uppfyllda kan man titulera sig "One Breath - Apnea Diver Instructor"
 
Instruktörsnivå Antal Aktiva år Antal Elever
Instruktör - Brons 0 0
Instruktör - Silver 2 20
Instruktör -  Guld 5 40
Instruktör - Platina 10 100
För att säkerställa att tillkommande elever skall känna sin instruktörs bakgrund så kommer man efter år och genomfört antal elever att klassas upp, givet att viss annan kriteria är uppfyllda. År och elever här är minimum krav och båda skall uppfyllas för att klassas upp.
Aktivt år = år då kurs genomförts. Har man under 1 år genomfört 0 kurser får man ej tillgodoräkna sig det året. Kalenderår räknas.