Uppgradering av cert - CWT Deep Level +250

Ni kan som bekant öka er CWT Level genom tävling eller affilierat centra runt om i världen, gäller efter GRADE Gamma. Tills GRADE Gamma kan endast One Breath sköta uppgradering. 

Kostnaden för uppgradering är beroende på djupet för uppgradering.

En uppgradering skall vara närmast likställig säkerhetsmässigt med rekord eller tävling för att gälla. Uppgradering kan endast ske av person utbildad för ändamålet.

Uppgradering till Level 3 - 20meter kan ske för 250 SEK och kan ske vid Kullaberg. 

Har dykare ej gått kurs så kommer intervju att genomföras med dykare för att säkerställa att tillräcklig kompetens finns om riskerna med avancerad fridykning. Finner man att dykaren saknar rudimentär kunskap så kan uppgradering nekas.

Min antal 1st
Max antal beror på djup och organisation.

Hör av er för mera detaljer.