Uppgradering av cert - STA Level -250

Ni kan som bekant öka er STA Level genom tävling eller affilierat centra runt om i världen, gäller efter GRADE Gamma. Tills GRADE Gamma kan endast One Breath sköta uppgradering. 

En uppgradering skall vara närmast likställig säkerhetsmässigt med rekord eller tävling för att gälla. Uppgradering kan endast ske av person utbildad för ändamålet.

Uppgradering till Level 7 - 6minuter kan ske var Torsdag och lördag i Ängelholm.

Har dykare ej gått kurs så kommer intervju att genomföras med dykare för att säkerställa att tillräcklig kompetens finns om riskerna med avancerad fridykning. Finner man att dykaren saknar rudimentär kunskap så kan uppgradering nekas.

Kostnad 250 SEK 

Min antal 1st
Max antal 5st.

Uppgradering över Level 7 - kräver för tillfället särskilt arr. Hör av er för mera detaljer.

Min antal 1st
Max antal 5st.