OBAC -  Ett utbildningssystem och mera viktigt ett sätt att certifiera avancerade fridykare sk Apneister. OBACs certifiering bygger på en öppen standard som låter praktiskt taget alla komma in oavsett bakgrund och organisation

För mera information se under

Fridykarnivåer

Instruktörsnivåer