Cert ID och ursprung görs tydligare.

OBAC är under stark utveckling. Ett sätt att sätta starkare internationell standard är att säkerställa ursprunget på dykaren. Man kan säga att Certet indelas

1 del teoretisk/praktisk kunskap - Kurstyp
1 del praktiskt kunskap - Level och Grades

Exempel 1
Gordon Savic: Är kursare hos One Breath.
Har given Grade och Level enligt uppnådda resultat.
Gordons Certifikatsnumrering blir
S25CSD501S
S25 står för Student över kurs i 2,5 dagar
CSD står för kurs innehållande Constant weight, Static, Dynamic
5 står för året
01 står för certifikatnummer
S Står för utfärdat i Sverige.


Exempel 2
Mathias Lanner: Är ej kursare, tar sig in på sina tävlingsmeriter
Mathias numrering
CCSD507S
C står för Competitor
CSD står för Constant Weight, Static, Dynamic
5 står för året
07 står för certifikatnummer
S står för utfärdat i Sverige

Exempel 3
Rekord Svensson: Är ej kursare, tar sig in på tävling och rekord. Observera man kan ta med sig resultat från rekordförsök även om tidigare rekord ej slogs. Exempel om förra rekordet i Dyn är 150 men ens personbästa är 130 och vid rekordförsök görs 140 kan detta tillgodoräknas

Rekord Svenssons Numrering
CCSRD509S

C står för Competitor
CS Direkt Competitor visar res vilka tagits på tävling
R står för Rekordhållare/försök
D står för grenen vilken rekord företogs i
5 står för året
09 står för certifikatnummer
S står för utfärdat i Sverige