Välkomnar några nya certifierade.

Kursdatum 2006-06-30
Instruktör, Gunnar Nordström
Assistent, Gordon Savic

Studenter
Ulf Dextegen,  One Breath - Alpha Diver
Marcus Dextegen, One Breath - Beta Diver
Lars Lundberg, One Breath - Beta Diver

Mvh
Gunnar