Grad Kräver Level CWT STA DYN
Alpha -->> 1 3,8 1 20
Beta -->> 2 10 2,15 40
Beta+ -->> 3 20 4,00 60
Gamma -->> 4 30 4,30 75
Gamma+ -->> 5 40 5 100
Delta -->> 6 50 5,30 115
Delta+ -->> 7 60 6 130
Epsilon -->> 8 70 6,3 140
Epsilon+ -->> 9 80 7 150
Omega -->> 10 90 7,3 160
Omega Pro -->> + 100 8 170
Dessa nivåer är bla baserad på statistik utifrån flertalet tävlingar och rekord genomförda av AIDA.
CWT medelvärde: 41meter, STA 4.39 & DYN 89 meter.

CWT: Simma ner och upp med eller utan fenor
STA: Andhållning med andningsvägarna under ytan
DYN: Simma under vattenytan i bassäng med eller utan fenor

Exempel:
Lägsta nivån från Levels CWT, STA & DYN sätter nivå för dykaren, dvs vilken GRADE han/hon erhåller.

En dykare med
Level II på Deep CWT
Level II på Time STA
Level II på Distance DYN
-->> GRADE beta

En dykare med
Level III på Deep CWT
Level III på Time STA
Level II på Distance DYN
-->> GRADE beta

En dykare med
Level III på DEEP CWT
Level III på Time STA
Level III på Distance DYN
-->> GRADE beta+  

En Dykare som bara har tagit kurs för Statisk och Dynamisk Apnea kommer bara att få level för Time och Distance. För att erhålla en dykarstatus såsom Alpha måste man ha alla Levels på lägst nivå I. Avsaknad av en Level ger Nivåstatus som One Breath Apnea Diver tills man erhåller sin korrekta nivå.

 

Hur Certifierar man sig 4-olika alternativ

1) Man går kurs hos One Breath för första certifieringen.

2) Man har genom tävling / rekordförsök resultat som visar att man har Levels som skulle ge minst GRAD GAMMA. Man kan då gå direkt in i systemet. Resultat skall vara offentliga på någon officiell organisations sida.  En administrativ kostnad tillkommer för närvarande 100sek.

3) Man uppgraderar sig hos One Breath till att nå GRAD GAMMA. (OBS ej att jämföra med kurs då man blir certifierad även från alpha nivå.) När man uppnått Level 4:a (som ger grad Gamma) på samtliga Levels kan man erhålla sitt certifikat.

4) Är man gammal elev hos One Breath så kan man retroaktivt inkomma med önskemål om certifiering, oavsett nivå. En administrativ kostnad a 50sek tillkommer för detta.

 

Hur uppgraderar man sig?


1) Efter certifiering så sköter man sin egen uppgradering i stor utsträckning. Det innebär inga dyra efterkurser för att få en ny nivå. Låt säga att ni har efter genomförd kurs CWT Deep Level 3 och vill ta steget efter en tid till CWT Deep Level 4. Ni kan då välja att genomföra dyket,

  • -hos One Breath,
  • -på tävling,
  • -vid rekordförsök eller
  • -vid något till One Breath affilierat dykcentra.
     

Vill ni att One Breath skall ordna med arrangemanget kring uppgradering så går det ordna men är inget krav. Efter genomfört godkänt dyk tar ni kontakt med One Breath och meddelar resultat. OBS genomförande skall annonseras till One Breath senast dagen innan. Går bra hoppa 2 nivåer på en gång. De olika Levels man har kommer att publiceras på sidan. OBSERVERA att det är endast One Breath som kan utfärda nytt certifikat och så sker endast då samtliga LEVELS ger rätt till en ny GRAD.

2) När man har erhållit en ökning av samtliga Levels som kvalificerar till en ny GRAD kan man erhålla ett nytt certifikat.
En administrativ kostnad tas ut för detta, för närvarande 100SEK.