Vill ni kunna uppgradera One Breath Divers enligt OBAC vid ert centra eller har ni en klubb och är villig att utbilda minst 1 person för ändamålet?

Ni kan bli så kallad affiliated to One Breath. Det ger er rättighet att uppgradera en fridykare som redan innehar ett cert och vill uppgradera till en högre level. Certifieringen sker som vanligt via One Breath men ni som Klubb/ Centra kan verifiera ny level i samtliga 3 Levels, CWT-Deep, STA-Time, DYN-Distance.

Hör av er för mera detaljer.

Affilierade klubbar Kontaktperson Hemsida/logo
Örebro Apnea Roger Rosenvinge