De 4st stegen som One Breath Ser det.

Det finns som vi ser det mer eller mindre markanta nivåer man passerar som fridykare. Denna utveckling har såväl positiva sidor som negativa, kan vara negativa som i riskfyllda, positiva att man alltid lär sig någonting nytt och just det faktum att man hela tiden lär sig saker gör att fridykning kommer att fascinera en själv under många decennier framöver...

Man passerar olika spärrar över tiden, det gäller såväl fysiska som mentala. De går i stort sett hand i hand. När du är bättre mentalt förbered så ökar din fysisk prestationsförmåga markant. Åt andra hållet så är sanningen nästan att är du bra fysiskt förberedd så blir du mentalt starkare. I ett relativt tidigt stadium av fridykningen så sattes nästan all tro på den mentala biten. Över åren har man sett hur konkret mycket bättre som dykare man blir genom hård fysisk träning. Men oavsett förberedelser så kommer man att passera en del nivåer som fridykare. För att konkretisera lite så ser jag fyra stadium som du som fridykare kommer att passera. Tider och djup skall dock inte ses som skrivna i sten. De får ses som väldigt grova riktvärden och kan variera mycket från individ till individ. Inte heller är terminologin för de olika nivåerna någon ”rocket science” men ger ett hum vad vi menar.

  1. Nybörjare.
  2. Avancerad Nybörjare
  3. På väg att bli rutinerad
  4. Rutinerad

1 - Nybörjaren:

Helt eller nästan helt grön på området. Det kan vara en person som gillar att snorkla och vill prova på att fridyka lite och vill lära sig grunderna. Inser att det måste gå ta sig ner bättre än att sparka så vattnet yr, provar sig fram och upptäcker ex fällkniven och lite till. Här ligger den mentala spärren/ nivån klart mycket högre än vad den faktiska fysiska nivån är. Man känner sig osäker nästan direkt man kommer under ytan. Simmar fort och många gånger hinner man nog inte se vad som finns där under men tycker trots detta att det är skitkul. Man kan säga att man håller på att bli förälskad. Om man kan mäta i meter så ligger nog denna person kring 0-7 meter. Tid under vattnet omkring 10-30 sek. Statiskt på denna nivå är knappast någonting man praktiserar kanske sporadiskt för skoj skull. Omkring 1 till 2min brukar de allra flest klara.

2 - Avancerad Nybörjare

Nästa sommar skulle man kunna säga. Han har provat lite mera under vintern på badhuset kanske varit på semester och känner att det här är någonting han/hon vill fortsätta med. Provar experimenterar och lägger meter för meter ovanför sig. Han/hon ligger trots detta oftast långt ifrån mentalt vad han faktiskt skulle kunna prestera rent fysiskt. Det kommer in tankar som vad händer egentligen med kroppen om jag går djupare. Kan jag få dykarsjuka? Kan jag gå upp för snabbt? Det är en person som börjar bli mer medveten om att han faktiskt håller på med fridykning och han tar det mer och mera till sitt hjärta och vill lära sig mera. Hur skall det egentligen kännas?. Djup 7-18. Statiskt praktiseras lite mera och man har kommit lite längre. Tider kring 2,30 till 4min

3 - På väg att bli rutinerad

Slutet av nästa sommar eller nästa år. Denna kille/tjej går verkligen in för detta med fridykning. Läser det mesta han/hon kan komma över. Har bildat sig en klar uppfattning om hur stort det här med fridykning egentligen är. Personen ifråga ligger ofta heller inte på latsidan då det gäller träning inför att bli en bättre fridykare. Ser sig omkring efter kurser, vill ha svar på sina frågor för att kunna gå framåt, framför allt för de flesta att våga gå framåt. Det är i denna kategori av fridykare som man löper som störst risk att råka ut för olyckor. Man har blivit tämligen självsäker av vad man kan prestera och vill så otroligt mycket. Man tenderar att sätta en stor press på sig själv och tror att omgivningen har samma förväntningar på en som man själv har. Denna press eller och det faktum att man blivit duktigare som fridykare gör att man kan komma att passera nivåer man inte från början hade tänkt sig. Det kan vara att man tog en meter extra eller man tog den metern som behövdes för att nå sitt uppsatta mål. Det räcker med en meter för att någonting skall gå galet. Den extra metern i sig hade kanske gått bra. Saken är den att en meter ner är två meter totalt. Den extra oplanerade metern kan ställa till en otroligt stress i en redan pressad situation. Dessa faktorer kan mycket väl vara det som gör att du inte är helt ok när du når ytan eller i värsta fall inte tar dig dit. Det finns inte en fridykande individ som jag diskuterat med efter ett dåligt dyk som säger att det kändes riktigt bra vid vändpunkten. Kontentan är att det skall kännas bra där nere, punkt. Vad som är "bra" är mycket individuellt, du skall vara trygg och fysiskt bekväm på alla plan, öron, mask, etc. Det är när man har lärt sig att bemästra dessa varningssignaler och ta dem på fullt allvar som man kliver in I nästa stadium. Dykdjup -35m, dyktider 2min statiskt 5min

4 - Rutinerad

Man har hållit på med fridykning flera år. Detta stadium är inte någonting som en kurs kan fixa eller någonting som kan stressas fram. Det tar tid att bli en riktigt duktig och rutinerad fridykare. I Sverige och internationellt växer skaran som kan återfinnas i klassen rutinerad. Man är tämligen säker i sin roll som dykare och människa. Man vågar ifrågasätta andras prestationer och vågar lita på sin instinkt vad som är rätt och fel. Man har en tämligen ödmjuk inställning till fridykning och vatten i övrigt. Fridykningen har kommit att ta en stor del av ens liv. Dykdjup +35m, dyktider +2min statiskt +5min

MEN det skall poängteras att djup och tider är egentligen inte det som avgör hur rutinerad man är som dykare. Det är mera inställningen till dykningen som är avgörande vill jag påstå. Dock så har den rutinerade har haft mera tid på sig att träna och är troligtvis ganska långt kommen i sina djup och tider.

Det är min förhoppning att vi på One Breath skall kunna ge vägledning för att göra er medvetna om var i stegen ni befinner er och att ta glädjen med fridykning fullt ut och samtidigt tydliggöra riskerna och hur ni undviker dem. Tyvärr så finns det många gånger inga solklara varningssignaler och där kommer instinkten och rutinen in som en otroligt viktig parameter. Jag hoppas också att vår entusiasm för det här med fridykning skall smitta av sig på er och att ni skall kunna känna er tillfreds med vad ni lärt er och vill ta fridykningen ett steg längre.

Mycket välkomna till en kurs med One Breath - OBAC

Gunnar Nordström