Produkter

Har dessvärre under 2008 beslutat i princip lägga produktförsäljningen på is. Säljer Elios och till de som går kurs. Viss rådgivning ges. Ni får se informationen om produkterna som rådgivande om än något gammal.


Låt inte få dig att tro att en våtdräkt är en våtdräkt är en våtdräkt. Det finns en anledning varför de skall vara utan dragkedja för att funka bäst, eller fast huva eller varför är fenorna så långa etc etc.

One Breath arbetar bara med de bästa märkerna. Några är kända av flertalet, några är små nischade företag som One Breath har etablerat kontakt med och nästan bara kan handlas här.

2008-
Produktförsäljning endast Elios
och till kursdeltagare.
Viss rådgivning.